Общините Брезник и Трън се включиха в новосформиран Областен съвет за правата на хората с увреждания

Областен съвет за правата на хората с увреждания беше сформиран по-рано днес. Съветът е към Областна администрация-Перник и в него участие имат общинските администрации на Брезник и Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Първото заседание на Областния съврт за правата на хората с увреждания беше председателствано от заместник-областния управител Иво Иванов. В началото той представи целта на новосформирания Областен съвет. “Съветът ще съдейства и подпомага областния управител при направата на анализи и разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, за да може да се изпълнява политиката на правата на хора с увреждания на областно ниво.”, поясни заместник-областният управител Иво Иванов.

Членове в Областния съвет за правата на хората с увреждания са кметът на Община Брезник Васил Узунов, кметът на Община Трън Цветислава Цветкова и други представители на общинската и областната администрация. Кметовете на Брезник и Трън бяха представлявани от заместник-кметовете Мария Добревска и Катя Божидарова. Председател на Областния съвет за правата на хората с увреждания е областният управител инженер Емил Костадинов.

На днешното заседание на Областния съвет за правата на хората с увреждания членовете му се запознаха с актуализирана заповед за състава на Съвета, обсъждане и приемане на правилника за провеждане на дейността и други теми.

По време на заседанието от Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник бяха представени данни за държавно делегираните услуги, които се предоставят в общините на региона. На територията на община Брезник за хора с увреждания работи Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, както и Център за настаняване от семеен тип с деменция. Двата специализирани Центъра са с капацитет от по 15 места и са разположени в сградата на бившата общинска болница в град Брезник. На територията на община Трън функционират два Центъра за настаняване на пълнолетни лица с физически увреждания. Те са позиционирани в сградата на бившата болница в град Трън. “Това са услугите, които към днешна дата са държавно делегирана дейност. Тук не съм включвала и услугите, които разбира се по никакъв начин не само, че не изключват но и работят както с деца и с деца с увреждания. Това са Центровете за социална рехабилитация и интеграция и Центровете за обществена подкрепа.”, поясни директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Ивайла Касърова.

Виж също...

Loading...