Община Трън отново ще оповести кой претендира да чисти общинските пътища през зимния експлоатационен сезон за 2020 година

На 20 декември (петък) от 9:00 часа в сградата на общинската администрация в Трън ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за зимно поддържане на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон за 2020 година. Това става ясно от съобщение на сайта на Община Трън, видя Zapadno.com.

“Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техник упълномощени представители, както представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.”, гласи част от съобщението на Комисията, която ще отваря ценовите оферти.

Това ще е второ отваряне на ценови оферти за тази обществена поръчка. При първото отваряне на офертите Комисията установи, че трънската фирма „Румасия-2005“ ЕООД е единственият кандидат за зимно поддържане в Трънско. Процедурата за сключване на договор с фирмата се забави поради липса на техника и неизрядни документи на кандидата. Припомнете си още по темата в публикацията: Изборът на единствения кандидат да чисти Трънско през зимата буксува поради липса на техника и неизрядни документи.

Община Трън има сключен договор за зимно поддържане на общинската пътна мрежа с фирма “Платина”. Договорът с тази фирма е до 31 декември 2019 година. От 1 януари 2020 година трябва да влезе в сила новият договор за зимно поддържане на общинските пътища в Трънско.

Виж също...

Loading...