Полицията в област Перник затегна контрола на местата, където се продават пиратки, бомбички и други пиротехнически изделия

Областна дирекция МВР-Перник предприе мерки за безопасно използване на пиротехнически изделия по време на празниците. Създадена е организация за засилен контрол на местата, където се продават и използват пиротехнически изделия. Превантивните мерки са с цел недопускане на инциденти по време на предстоящите коледни и новогодишни празници, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Извършват се проверки за спазването на търговската дейност, правилното транспортиране и употребата на пиротехнически изделия, както и за недопускането на продажбата им от лица без съответните разрешения за търговска дейност. Следи се също и за недопускане на продажба на изделия от категория F1 – ниска степен на опасност (забранени за продажба на деца под 12 години), категория F2 – средна степен на опасност и нисък шум (забранени за продажба на деца под 16 години), категория F3 – средна степен на опасност, предназначени за боравене на открито (забранени за ненавършили 18-годишна възраст), и категория F4 – предназначени за продажба само на хора, имащи разрешение за професионално боравене с пиротехника. От служителите на полицията се правят проверки както в магазините с издадени разрешителни, така и на пазарите, базарите и импровизираните търговски обекти в региона с цел недопускане на незаконна продажба.

Всяка година в Центровете за спешна медицинска помощ и полицията постъпват сигнали за наранявания и имуществени вреди, вследствие на употреба на пиратки и саморъчно направени бомбички. Трябва да се знае, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а общоопасни средства и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР. Закупуването на пиротехнически изделия може да става единствено в обекти, които притежават разрешение за търговия с пиротехнически изделия. Преди употребата им, внимателно трябва да се чете и изпълнява инструкцията върху всяко едно от изделията, и да се преценява мястото, където ще се възпламеняват, с оглед осигуряване на безопасност.

Употребата на пиротехнически изделия е забранена в превозни средства; в близост до леснозапалими материали; в районите на здравни, учебни и социални заведения, храмове и манастири.

Основни правила за безопасност:

– Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност.

– Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване.

– Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод, а при употреба спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора.

– Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери.

– Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата могат да предизвикат локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно.

– Ако при употреба, пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода.

– Препоръчително е, когато използвате пиротехнически изделия да разполагате с вода или пожарогасител, които да използвате при евентуално възникнал пожар.

– Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност.

– Бъдете внимателни, ако има силен вятър.

– Не пушете, докато пренасяте пиротехническите изделия.

– Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни.

– Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие.

– Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия.

Виж също...

Loading...