Таксата за битови отпадъци в Брезнишко ще се увеличи, но това ще гарантира нормалното предоставяне на услугата

Увеличението на таксата за битови отпадъци за жителите на територията на община Брезник ще се случи. Решението за това беше прието от Общински съвет-Брезник на провелата се по-рано днес сесия, предаде репортер на Zapadno.com.

На фона на цените увеличението на услугата за потребителите ще бъде минимално. Повишението на таксата за смет не е свързано с честотата на сметоизвозване в община Брезник или броя на съдовете за събиране на сметта, поясниха наскоро от общинската администрация. Увеличението е необходимо заради почти двойния скок на таксата за отчисления за 2020 година спрямо 2019 година. Прочетете още по темата в публикацията: Община Брезник с важно пояснение за предстоящото увеличение на таксата за битови отпадъци.

Ако таксата за сметта не беше увеличена вероятно услугата щеше да се предоставя до средата на 2020 година, тъй като за следващите месеци няма как да се покрият необходимите разходи. Пред общинските съветници кметът на Община Брезник Васил Узунов, че през последните години тази такса не е увеличавана. Той отбеляза и факта на повишената през последните около 10 години събираемост на таксата за битови отпадъци спрямо предходните периоди. През 2012 година събираемостта от физически лица е била 57 % срещу 16 % за минали години, а от юридически лица – 65 % срещу 32 % за минали години. През 2013 година събираемостта от физически лица е била 59 % срещу 20 % за минали години, а от юридически лица – 65 % срещу 32 % за минали години. През 2014 година събираемостта от физически лица е била 60 % срещу 14 % за минали години, от юридически лица – 69 % срещу 21 % за минали години. През годините 2015-та и 2016-та събираемостта от физически лица за текущата година е била 61 % срещу 16 % за минали години, а за юридически лица – 66 % срещу 10 % за минали години. През 2017 година събираемостта на данъка от физически лица е била 65 % срещу 17 % за минали години и 66 % за юридически лица, от които за минали години показателят е бил 21 %. За 2018 година събираемостта от физически лица е била 67 % срещу 20 % за минали години, а за юридически лица – 69 % за текущата години срещу 21 % за минали години. От данните, които кметът представи стана ясно още, че 20 човека от физическите и юридическите лица са били дадени на съдия изпълнител за неплащане на таксата. Някои от физическите и юридическите лица, които са дадени на съдия изпълнител са внесли дължимите суми в общинската хазна. Към момента са подготвени 15 физически лица за даване на съдия изпълнител.

Общинският съветник Ваньо Добринов се обяви против увеличението на таксата. Той се обоснова с финансовото състояние на жителите и това на Община Брезник. Други общински съветници пък изразиха мнение, че таксата за битови отпадъци в община Брезник трябва да се увеличи с оглед мнението на хора от селата. Общинският съветник Янка Хранова отбеляза, че по време на предизборната кампания по брезнишките села е чула местните да искат увеличение на таксата за битови отпадъци. “Искам да поясня, че когато беше изборната кампания на 2019 година навсякъде по селата, където бяхме на събрания, хората сами умоляваха да се увеличи такса битови отпадъци. Това беше желанието на хората, защото се събира много боклук, остава се до контейнерите и не може да се изхвърля. Казваха: Ако трябва увеличете таксата битови отпадъци. Това е желанието на хората по селата. Така че аз наистина не виждам какво толкова ще стане с 2 лева, ако се увеличи отпадъкът при положение, че ние затрупваме контейнерите с какво ли вече не. Това е моето мнение.”, каза Янка Хранова, а изказването и беше аплодирано от присъстващите в залата.

Председателят на Общинския съвет Иван Тинков също взе отношение по темата, но в ролята си на общински съветник. “Искам да кажа, че наистина при много срещи със симпатизанти и избиратели по време на кампанията, на които лично аз съм присъствал, хората са на същото мнение. Да има леко повишение, но да се остави и да има по-голямо качество на тази услуга. Примери такива мога да ви дам много. И не на последно място следва да се увеличи културата на изхвърляне на боклука от всеки един от нас.”, каза Иван Тинков.

Кметът на Община Брезник Иван Узунов отново направи пояснение по темата, тъй като беше останал с впечатление, че не всеки е разбрал защо е увеличението на таксата. “Държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите увеличава таксата, която е за депониране, за да може да се стимулира разделното събиране и да се компостира отпадъкът. И оттам идва това рязко увеличение, което беше 3 лева, а сега стига до 95. Говори се, че ще има промяна, която обаче не е факт. Затова коментираме 95 лева на тон. Това е депониран оптадък. Трябва да ви кажа, че от морфологията, която сме правили – над 85 % от сметта на община Брезник се депонира. Това са зелени отпадъци, това са строителни отпадъци – всичко, което отива в контейнерите или до контейнерите. Така че аз искам да сме наясно. Увеличава се част от това, което Общината плаща, за да може да се намали тази разлика. По някакъв начин всички да разберем, че трябва да има повече отпадък, който да е за рециклиране – хартия, пластмаса и разделното събиране. Ако това го бяхме правили всяка година сигурно нямаше да имаме тази драма.”, отбеляза Васил Узунов. Кметът поясни, че решението на Общинския съвет и ще се съобрази с него каквото и да е то.

След прекратяване на дебатите докладната беше приета от Общински съвет-Брезник. Към момента отпадъците се събират и извозват от два камиона с 6 работника. Трети камион събира отпадъците до контейнерите.

Виж също...

Loading...