Община Трън с инвестиционно предложение за рекултивация на депото за битови отпадъци

Инвестиционно предложение за рекултивация на депото за битови отпадъци на община Трън е входирано в Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник, научи Zapadno.com.

Инвестиционното предложение е на Община Трън и засяга закритото депо за битови отпадъци, което се намира над града, по пътя за село Банкя. Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки бъдат осъществени съобразно действащата нормативна уредба на Република България. Методът трябва да прочете при следната последователност: вертикална планировка; предепониране на отпадъчните маси; оформяне на тялото на сметището с уплътняване и подравняване на откосите и платото, и изграждане на система за повърхностно отводняване; реализиране на техническа рекултивация; биологична рекултивация, зелен пояс около сметището; изграждане на система за мониторинг.

След предепонирането и оформяне на проектното тяло на отпадъците, се предвижда да се положи горен изолационен екран и дренаж на атмосферни води. За изграждането на дренажния слой за инфилтрирали през рекултивационният слой атмосферни води ще се използва дренажен геокомпозит. Предвижда се изграждането на охранителна канавка около рекултивираното тяло с отпадъците. Това става ясно в уведомлението за инвестиционно предложение.

Закритото депо за битови отпадъци край Трън е с обща площ 5,052 декара в имот, който е публична общинска собственост.

Виж също...

Loading...