Онлайн справки по движението на делата си ще могат да правят страните по изпълнителни производства

Министерството на правосъдието изгради централизирана информационна система за изпълнителните производства. Чрез електронната платформа ще могат да се правят дистанционно справки за образуване, движение и приключване на изпълнителните дела от всяка точка в страната и чужбина. Това стана ясно на заключителна конференция по проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“, който се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

С въвеждането на електронната платформата взискателите, длъжниците и техните пълномощници ще могат да се осведомяват във всеки един момент за всички входящи и изходящи документи по техните дела, за наложените възбрани и запори, предприети действия по публична продан и така нататък, уточни ръководителят на проекта Жана Шаранкова.

До информацията ще имат достъп и инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. Те ще могат да правят справки на основание разпореждане и/или издадена заповед от министъра на правосъдието за извършване на проверка по конкретни дела. Възможност за достъп, във връзка с постъпили жалби и сигнали по конкретни производства, ще имат и представители на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Очаква се през следващата година да се предприемат мерки централизирана информационна система да започне да работи пилотно. Предстои да бъде изработена и нормативна промяна, с която ще се въведе задължение за частните и държавни съдебни изпълнители да качват в платформата ежедневно всички входящи и изходящи документи от образуване до приключване на изпълнителните производства.

Виж също...

Loading...