Община Брезник ще получи над 770 лева за националната програма за развитие на образованието “Без свободен час”

Министерски съвет одобри допълнителни трансфери в размер 1 018 014 лева, разпределени по бюджетите на Общини за 2019 година. Сред общинските администрации, които ще получат допълнителни трансфери е тази в Брезник, научи Zapadno.com.

Одобрените средства са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Община Брезник ще получи 774 лева за национална програма “Без свободен час”. Общинската администрация в Брезник е сред трите в област Перник, които ще получат допълнителния финансов ресурс.

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Виж също...

Loading...