Съдилищата в Брезник и Трън ще поддържат нови интернет страници от началото на 2020 година

Районните съдилища в общините Брезник и Трън ще поддържат нови интернет страници от началото на следващата година, съобщиха от двете съдебни институции.

От 1 януари 2020 година с актуална информация ще се поддържат новите интернет страници на Районен съд-Брезник (https://breznik-rs.justice.bg) и Районен съд-Трън (https://tran-rs.justice.bg).

“Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в работата на Брезнишкия районен съд.”, поясниха от Районен съд-Брезник в съобщението си за новата си интернет страница. От Районния съд в Трън пък дават пояснение за по-лесно ориентиране на потребителите в новата интернет страница.

Новите интернет страници са част от Единен портал за електронно правосъдие на Република България, който е разработен по проект, съфинансиран от Европейския съюз. Основното предназначение на портала е да предостави електронен достъп до делата на страните в съдебния процес. Порталът предоставя и достъп до базата данни на съдилищата, които са публикували своите актове със заличени лични данни. Този достъп е свободен и за него не се изисква потребителски профил, защитен с парола. Порталът предоставя и връзка към системата на Висшия съдебен съвет за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Чрез нея имате възможност и да проследите впоследствие движението на преписката, образувана по подадената жалба или сигнал, става ясно от информация за Единния портал за електронно правосъдие.

Виж също...

Loading...