2020-та ще е година на активната работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата в страната

Година на активната работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата под мотото „На пътя животът е с предимство“ ще бъде предстоящата 2020-та. Това решение прие Министерски съвет на 19 декември.

Решението е част от одобряването на доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България към 2019 година и одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм за 2020 година. Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще трябва да докладва изпълнението за първото полугодие на плана за действие за подобряване на състоянието на безопасността на движение по пътищата на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата в срок до 31 юли 2020 година, а годишното изпълнение – на Министерския съвет, в срок до 31 март 2021 година, става ясно още от решението на правителството.

Достигането на глобалната цел на Европейския съюз за намаляване наполовина на загиналите на пътя към 2020 година спрямо 2010 година все още остава проблематично. Очерталата се тенденция към задържане на високото му ниво и в национален план поставя страната ни далеч от заложените в глобалните, европейските и националните политики цели. България отбелязва напредък с намаляване на загиналите с 10 % през 2018 година, но предстои още много работа. Анализираната динамика налага извода, че на държавно ниво е необходимо преразглеждане на всички функционални характеристики на системата за управление на „Безопасност на движението по пътищата“, в това число използване на нови методи за по-ефективно опазване на човешкия живот. Това става ясно от доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в страната ни за 2019 година.

Намаляването на пострадалите и загубите е функция от регулаторната база, поведенческите модели на участниците в движението по пътищата, контролната дейност, пътната инфраструктура, автомобилния парк и спешната медицинска помощ. Въздействието върху тези определящи фактори не би могло да бъде ефективно, ако се подхожда фрагментарно. Това налага придържането към ясна национална концепция, целенасочени и координирани действия, системност и последователност на мерките, подходящи инвестиции и високо ниво на социална отговорност както на институциите, така и на обществото като цяло. В условията на нарастваща информационна обезпеченост и изграждане на изследователски капацитет анализът предоставя възможност за оценка на това как публичните политики постигат своите цели и водят до желаните резултати, става ясно още от доклада.

Виж също...

Loading...