Над 14 хиляди годишни електронни винетки изтичат в първия ден на новата 2020 година, през която цените остават без промяна

В първия ден на новата година изтича валидността на 14 067 годишни електронни винетки за леки автомобили. Общо над един милион е-винетки изтичат в първите два месеца на 2020 година. Цените на е-винетките през тази година остават непроменени. Уикенд винетката за леките автомобили е 10 лева, седмичната – 15 лева, месечната – 30 лева, тримесечната – 54 лева или годишната – 97 лева, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура”.

Камионите и автобусите с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона ще продължат да ползват е-винетка до въвеждането на тол системата, не по-късно от 1 март 2020 година. Цените на дневните, седмичните и месечните винетките остават без промяна. Дневната винетка за всички превозни средства над 3,5 тона струва 23 лева. За превозните средства с тегло между 3,5 и 12 тона, екокатегория Евро 0, I или II, седмичната е-винетка остава 53 лева, а месечната – 105 лева. За екокатегория Евро III, IV, V или EEV – седмичната е-винетка е 40 лева, а месечната – 80 лева. Седмичната винетка за тежкотоварните камиони с маса над 12 тона и с екокатегория Евро 0, I или II  струва 87 лева, а месечната – 174 лева. За емисионен клас Евро III, IV, V или EEV седмичната винетка е 67 лева, а месечната – 134 лева.

Проверка за валидността на е-винетка може да се направи на bgtoll.bg. Собствениците или водачите на автомобили могат да използват един от трите бутона, за да получат информация за валидността на е-винетка, за валидността на е-винетка, отпусната чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за наличието и валидността на е-винетка в случай на пререгистрация на пътното превозно средство. Системата за купуване на електронни винетки позволява с помощта на един банков превод фирмите да купуват до 100 електронни винетки, при това такива, които са с различен срок на действие и за различни категории превозни средства. Целта е максимално улеснение на фирмите с голям автопарк.

Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки, които се издават чрез Агенцията за социално подпомагане, да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Хората, които имат право на безплатна винетка, трябва да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден. Електронната система позволява покупка само на една е-винетка за един автомобил за определен период от време. При опит за купуване на е-винетка за срок, който повтаря частично или напълно такъв, за който вече има платена такса, на екрана на устройството (компютър, мобилен апарат или терминал за самотаксуване) се изписва надпис, който предупреждава за това.

Необходимо е потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане за електронната винетка. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил. Kорекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат. Вписването на регистрационния номер може да бъде както на кирилица, така и на латиница, но трябва да съответства на символите в самия регистрационен номер. Въвеждат се само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

При установено нарушение – липсваща е-винетка, специализираните мобилни екипи на Национално тол управление предлагат на водача да заплати компенсаторна такса, за да може да довърши спокойно пътуването си до 23:59 часа на същия ден.  Компенсаторната такса за леките автомобили остава 70 лева за автомобил с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона. До въвеждането на тол таксуването компенсаторната такса за превозни средства с тегло между 3,5 и по-малко от 12 тона остава 125 лева и съответно 175 лева за тировете над 12 тона. Тя може да бъде платена само чрез POS терминали на място при мобилните екипи.

Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си в този случай, трябва да плати стойността на най-евтината винетка за съответната категория автомобили – уикенд винетка за леките коли и седмична винетка за тежкотоварните автомобили. Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта. Той ще трябва да плати компенсаторната такса в рамките на 14 дни. В случай, че в 14-дневния срок не постъпи плащане, влиза в сила наказателно постановление, в резултат на което водачът на пътното превозно средство дължи глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1 800 лева. Ако нарушителят плати компенсаторната такса при установяване на нарушението или в срок от 14 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, то той се освобождава от административно-наказателна отговорност и не му се налага глоба.

Виж също...

Loading...