Проверка на екоинспектори в село Кошарево установи, че нерегламентирано сметище е премахнато

През месец ноември 2019 година в региона са извършени 78 проверки на 68 обекта, като 44 проверки са планови и 34 извънредни, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Перник.

Две от проверките на екоинспекторите са били осъществени на територията на община Брезник. Едната проверка е била в землището на село Кошарево. Там е установено, че нерегламентирано сметище, за което е имало предписание при предишна проверка, е било премахнато.

Другата проверка е била в село Ноевци по сигнал за складирана слама и дейност на цех за пелети в стопански двор. “Извършена е проверка с представители от Община Брезник и кмета на село Ноевци, при която се установи наличие на слама в бившия стопански двор на селото. Установи се, че цехът за производство на пелети, собственост на “Пелетина” ООД не осъществява дейност, не е въведен в експлоатация, няма организирани е неорганизирани емисии и шум, излъчван в околната среда.”, поясниха от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Перник.

Виж също...

Loading...