Създава се възможност кандидати да подават документи за обучение и по електронен път

На последното си за 2019 година заседание Министерски съвет прие промени в Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, който е приет през 2018 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Промените целят оптимизиране на организацията и създаване на възможност подаването на документи от кандидатите за обучение да става и по електронен път; прецизиране на отговорността на външните инспектори при оценка на качеството на всяка конкретна институция и други. Очакваните резултати от промените са насочени към по-голяма прозрачност, оперативност и ефективност в процеса на организация и провеждане на дейностите по оценка на качеството.

Виж също...

Loading...