Властите насочиха за унищожаване близо 45 килограма мед заради проблемни етикети

Българска агенция по безопасност на храните насочи за унищожаване 44 килограма и 700 грама мед за нарушения при етикетирането. Търговци в страната ще трябва да доказват произхода на още 62,77 килограма мед, които не са били придружени от документите, изисквани по регламент, некоректно етикетирани и без идентификационна маркировка, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Нарушенията са открити при тематичните проверки, които Агенцията проведе по заповед на изпълнителния директор в периода 16 декември 2019 година – 3 януари 2020 година. Контролът целеше да провери съответствието на етикетирането на пчелен мед и пчелни продукти с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставяне на информация за потребителите, като особено внимание се обърне на посочването на страната на произход, където е бил добит медът – задължително изискване на член 5 от Наредбата за изискванията към пчелен мед, предназначен за консумация от човека.

На територията на цялата страна са проверени общо 736 търговски обекта, от тях 529 за търговия на дребно, 67 – на едро, 140 обекта за обществено хранене.

Виж също...

Loading...