Населени места в общините Брезник и Трън ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 13 – 17 януари

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 13 – 17 януари.

Община Брезник

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Кривонос

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Ребро: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Банкя, Общ. Трън: УПИ I, Кв.15

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Бераинци: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Билинци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Богойна

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148, къща, вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Брезник

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Бусинци: махала Трап, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Бутроинци: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Видрар: къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Видрица: Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Врабча: УПИ Vіі-62, 61, Кв.12, К63

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: вила, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Горочевци: Над Мтп“Ракитов Дол“

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Джинчовци: къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Докьовци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Ездимирци: УПИ XVI-197 Кв.24, УПИ III-179, Кв.32, Абисинска махала

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Еловица, Общ. Трън: къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Забел: II, Кв.5, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Зелениград: Общ, Трън, Парцел III-253, Кв.40, УПИ XxxIII – 371кв 20, вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Конска: УПИ III-202, Кв.6, Кв.26, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Костуринци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Къшле

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Лева Река

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Лешниковци: Имот 32, Кв.5

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Милославци: УПИ I-22 Кв 61, УПИ V-71, Кв.18, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Мракетинци: вила, 1

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Муртинци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Неделково: махала Недялкови Ханове вила, Долен Хан, УПИ 043001 М. Берова Гора

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Парамун: XI – 89, Кв.18, махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Проданча

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Радово

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 махала Пещер, вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Реяновци: УПИ II-161

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Слишовци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Стайчовци: 000621, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март 1, 9ти Септември 9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1, Александър Стамболийски, Атанас Ботев 21, Бор 1, Възраждане, Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Георги Димитров 20, 18, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23, 27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91, 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, Десета 1, Захари Иванов 14, 1, 8, 10, Китка, махала Горно Баринци Параклис, 36, махала Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15, махала Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3, Мосаловска 11а, Мурговица 6, 24, до бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Нпи 070026, М.Китка, Петко Д. Петков 22, 24, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Яким Тошков 7, 8, М.Смърденица, Хижа, Кв.Власина

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Туроковци: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Филиповци: махала “Драговци“

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Цегриловци: ПИ 197, Временно Захранване на Жил.Сграда

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Ярловци

На 13.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долни Романци: къща

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горни Романци

Община Трън

На 13.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – С.Кожинци Общ. Трън

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Слишовци

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радово

На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студен Извор Общ.Трън

На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студен Извор

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...