В Трън се търсят обществени възпитатели за Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Избор на обществени възпитатели към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 година обявиха от Община Трън.

Сред изискванията към кандидатите са да притежават необходимата квалификация (педагог, психолог, юрис с опит и умения за работа с деца и педагогическа подготовка), да не са осъждани, да имат висок морал и добро име в обществото, както и други.

Конкурсът ще се проведе чрез подбор на документи, интервю и събеседване с кандидатите. Срокът за приемане на документи е от 8 януари до 17:00 часа на 21 януари, поясняват от общинската администрация.

Виж също...

Loading...