Близо 8 милиона лева са планираните разходи на Община Трън за 2020 година, които ще се обсъждат публично на 22 януари

Кметът на Община Трън отправи покана за публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2020 година. Поканата е отправена към жителите и представителите на бизнеса в община Трън, а обсъждането ще се проведе на 22 януари, съобщават от общинската администрация.

Проектът на общинския бюджет за тази година е публикуван на сайта на Общината. От проекта става ясно, че предвидените разходи възлизат на общо 7 969 809 лева, от които 3 045 143 са разходите за държавни дейности и 4 924 666 за общински дейности. За общинската администрация са предвидени общо 1 038 080 лева разходи. За издръжката на Общински съвет-Трън са заложени 74 000 лева. Други 1 02 0883 лева са предвидените разходи за средно училище “Гео Милев”, а за детска градина “Ален мак” са заложени общо 419 942 лева. Здравеопазването в община Трън ще струва 59 000 лева от общинския бюджет. 149 400 лева пък са предвидени за Домашен социален патронаж, за Центъра за обществена подкрепа – 128 360 лева и още 468 199 лева за Центровете за настаняване от семеен тип. Средствата предвидени за издръжка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция са 64 949 лева, а за пенсионерския клуб в града – 17 000 лева.

Общо разходите за музеите и народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” са 249 480 лева. От тях 72 000 лева ще са за музеите, а останалите 177 480 лева за единственото читалище в Трънско. За издръжката на спортните клубове ще се заделят 15 000 лева. Община Трън предвижда да задели 320 000 лева за туризъм, а за други дейности по селско и горско стопанство – общо 850 600 лева.

Публичното обсъждане на бюджета за 2020 година ще се проведе на 22 януари (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Трън.

Виж също...

Loading...