Около 2 000 тона храни от трети страни не са били допуснати да залеят българския пазар през 2019 година

Инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните са открили и не са допуснали внос в България на 1 931 тона и 326,08 килограма неотговарящи на законодателството храни с произход от трети страни през изминалата 2019 година. Те са били разпределени в общо 265 пратки, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

При контрола, извършен върху вноса на храни от неживотински произход, най-много – 642 тона и 506 килограма (102 пратки) е възбраненият пипер, заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди. На второ място по задържани количества се нарежда нарът. През миналата година са възбранени 37 пратки с общо тегло 335 тона и 915 килограма. Лимоните със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, задържани при граничен контрол са 120 тона и 915 килограма. Произходът им е бил Турция. Със съдържание на микотоксини са били 235 тона и 340 килограма лешници. Съдържанието на замърсяване в храните се установява при лабораторен контрол.

При ветеринарен контрол на границите на България са възбранени 76 пратки с общо тегло 460 тона и 776,08 килограма. Най-много са недопуснатите пратки на охладена или замразена риба желатин за човешка консумация, пчелен мед и така наречени „съставни продукти“ (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт; например инстантни супи). Поради несъответствия при фитосанитарен контрол недопуснати в страната са 11 тона и 941 килограма домати, 2 тона и 422 килограма мандарини и 1 тон и 296 килограма лимони.

Всички храни и продукти, при които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция „Граничен контрол“, не са допуснати на територията на страната и Европейския съюз. Спазени са Регламентите на Европейския съюз и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на нотифициране по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.

Виж също...

Loading...