През пролетта стартира пробно преброяване на населението, което ще предшества същинското такова през 2021 година

Пробно преброяване на населението и жилищния фонд ще проведе Националния статистически институт през пролетта. Това е записано в националната статистическа програма за 2020 година, приета днес от Министерския съвет. Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Националната статистическа програма за 2020 година включва 306 изследвания – както регулярни, провеждани от Националния статистически институт и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети. Направени са промени в организацията на някои изследвания и са съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

На заседанието си днес Министерският съвет одобри и отчета за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 година. Сред акцентите в работата през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и жилищния фонд и приемането от Народното събрание на новия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В отчета се посочва, че са постигнати съществени резултати, свързани с повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение, както и намаляване на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...