Горските стражари в Брезник, Трън и още 38 поделения на Югозападното държавно предприятие са извършили 28 хиляди проверки

Повече от 28 000 проверки са извършили горските стражари в 40-те териториални поделения на Югозападното държавно предприятие през изминалата година. Инспектирани са 9 854 дърводобивни обекта и 2 850 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Над 13 700 са проверените ловци във връзка с предприетите мерки от Министерство на земеделиеро, храните и горите за предотвратяване разпространението на Африканската чума по дивите свине и засиления вътрешен контрол в Югозападно държавно предприятие.

В резултат на интензивните действия и активната превенция срещу посегателствата от горите значително намалява броят на установените нарушения. Общо 582 акта за незаконна сеч, транспортиране на дървесина без превозен билет и за нарушения на ловното законодателство са съставили служителите по опазване на горите. За сравнение през 2018 година техният брой е 588, през 2017 година – 1 051, а през 2012 година – 1 288.

Общото количество на задържаната незаконна дървесина е 1 097 кубични метра, от които 635 кубични метра от категория обла строителна, 458 пространствени кубични метра дърва за огрев и 4 кубични метра – фасонирана. Конфискувани са също 19 автомобила, 30 каруци и 16 бензино-моторни триона. С най-висока концентрация на нарушения остават районите в непосредствена близост до населени места, като Ихтиман, Самоков, Разлог и Тетевен.

Според експертите основна причина за намаляване броят на актовете са предприетите през последните години превантивни мерки. Въвеждането на електронни превозни билети, пластините с уникален идентификационен номер, джипиес устройствата на автомобилите за транспортиране на дървесина, ревизиите на охранителните участъци имат дисциплиниращ ефект. Активното участие на гражданите, които подават сигнали на единния национален телефон 112 при пожари и нередности, подпомага служителите по опазване на горите.

Засиленият вътрешен контрол и ежедневните проверки по маркиране на дървесината, сечта, разкройването на асортиментите, както и транспортирането на дървесина продължават да са приоритет в работата на Югозападно държавно предприятие по опазване и стопанисване на горите и през 2020 година.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...