През тази година в училищата в област Перник ще приключи проучване на обемната активност на радон

На територията на област Перник е създаден Областен координационен съвет, в който влизат представители на различни държавни, общински и неправителствени структури. Неговата дейност е съгласувана с тази на Националния координационен съвет. Работи се по регионален план за действие, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

През 2020 година ще приключи проучване на обемната активност на радон във всички училища на територията на областта. По този план, до 2022 година предстои да бъдат проведени проучвания на обемната активност на радон на работни места с вероятност за високи нива на радон, също проучване активността на радон в жилища на граждани и други.

Около 50 на 100 000 души население годишно умират от рак на белия дроб, бронхите и трахеята в България. Този рак е първа причина за смъртност от злокачествени новообразувания за страната. Първа причина за заболеваемост от рак на белия дроб е тютюнопушенето, а втората са високите концентрации на радон в закритите помещения. Научни изследвания доказват, че комбинацията от тютюнопушене и високи нива на радон, увеличава риска от заболяване 16 пъти, поясниха от Регионална здравна инспекция-Перник.

През 2013 година Министерски съвет приема „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017“.  Нейна стратегическа цел е формиране и провеждане на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване на риска за здравето на българските граждани, в резултат от високите концентрации на радон в сгради. През 2018 година програмата продължава в „Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2027“ и „Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022“.

В рамките на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване с радон за периода 2018 – 2022 година се предвижда поне 10 % от службите по трудова медицина да бъдат обучени да идентифицират и да оценяват фактора радон. Освен това радоновата карта на България да покрие поне 30 % от площта на страната. В плана е предвидено да бъдат проведени редица проучвания за обемна активност на радон на работни места с вероятност за високи нива на радон, в обществени сгради, в жилища. Предвиждат се и епидемиологични проучвания.

Виж също...

Loading...