Община Трън търси фирма за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление

Община Трън обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление, става ясно от сайта на общинската администрация.

Поддържането на уличното осветление в община Трън ще се осигурява със средства от общинския бюджет. Прогнозната стойност, която Общината е обявила е 264 000 лева без включен ДДС. При изпълнение на поръчката се извършват услуги, във връзка с необходимостта от поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на град Трън и на населените места разположени на територията на община Трън в които е изградено улично осветление. Предметът на поръчката включва дейности по поддръжка на таблата за улично осветление, захранващата мрежа за улично осветление, стълбовата мрежа, осветителните тела и отстраняване на аварии по съоръженията за улично осветление в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация.

Виж също...

Loading...