Земеделски стопани, малки и средни предприятие могат да се възползват от помощи с общ размер 18,6 милиона лева

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 година по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. През 2019 година в направлението беше разпределен ресурс от 3,6 милиона лева. За настоящата бюджетът е увеличен на 18,6 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Земеделските производители ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата от 3 до 28 февруари 2020 година. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Помощта покрива до 50 % от допустимите разходи за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки. Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи. За първи път в помощ на бенефициентите е публикувана и информация за най-често допусканите грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и други. На интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ е публикувана както информация за най-често допусканите грешки, така и указанията, и документите за кандидатстване.

Виж също...

Loading...