Проектът за бюджет на Община Брезник за 2020 година беше представен на публично обсъждане без въпроси и предложения

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Брезник за 2020 година се проведе по-рано днес в малкия салон на брезнишкото народно читалище “Просвещение-1870”. Основните постановки по изпълнението на бюджета бяха представени старши експертът по бюджет и ТРЗ в Община Брезник Моника Банкова, предаде репортер на Zapadno.com.

На обсъждането присъстваха представители на общинската администрации, институции в общината, общински съветници, кметски наместници и граждани. Планираните разходи в бюджета на Община Брезник за 2020 година са в размер на 9 954 909 лева, от които 3 674 584 лева за държавни дейности и 6 280 325 лева за местни дейности.

При изготвянето на бюджета за тази година са спазени принципите на всеобхватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост. Проектът на бюджета е съобразен с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на Общината за провеждане на комплексна финансова политика. Проектът е разработен в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Това стана ясно в началото на представянето на проекта за общинския бюджет.

Основните принципни постановки по съставянето на бюджет на Община Брезник за 2020 година са повишаване ефективността от публичните разходи, увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяне от Общината на публични услуги, продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от европейските фондове и програми, подобряване на материално-техническата база в общинските училища и детските градини и поддържане чистотата и уличното осветление.

При публичното обсъждане стана ясно още, че преходният остатък са 3 558 613 лева. Приходите от местни дейности са 1 103 700 лева.

В края на публичното обсъждане не бяха зададени въпроси или отправени предложения по проекта за бюджет на Община Брезник за 2020 година.

Виж също...

Loading...