Над 1 700 са заявили, че искат да закупят малки горски територии през настоящата кампания

1 715 заявления от физически лица, собственици на малки имоти в горски територии са подадени до държавните горски предприятия за закупуване на горите им с цел по-добра и системна грижа за тяхното поддържане. Това е с 54 % повече от заявленията, подадени през предишната кампания през 2016 година, когато те бяха 1 112, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Почти двойно се е увеличил броя на заявленията до Северозападно държавно предприятие – Враца, като от 289 през 2016 година сега са достигнали 536. Голям е интересът и на територията на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, където броят се е увеличил с над 60 % от 118 на 191. С 54 % се е увеличил броят на заявленията на територията на Северно централно държавно предприятие – Габрово от 147 през 2016 г. до 226 сега. Близо 50 % е и ръстът в Югоизточно държавно предприятие – Сливен – от 266 на 386 заявителя. В Югозападно държавно предприятие – Благоевград подадените заявления сега са 295 при 214 през 2016 година. Най-малко са подадените заявления в Североизточно държавно предприятие – Шумен – 81, при 78 през 2016 година.

Целта на закупуването е да се осигури целогодишно поддържането на здравословното състояние на горите и опазването им от посегателства, пожари и неблагоприятни въздействия. На закупуване подлежат малки горски имоти в непосредствена близост до държавни гори, като общият размер на имотите, предложени от един собственик, не може да надхвърля 50 декара. Първият етап на процедурата за изкупуването стартира на 1 октомври 2019 година и приключи на 15 януари 2020 година, когато приключи приема на заявления за закупуване. До средата на април ще приключи и работата на комисията по оценяване. Тя ще извърши преглед на предложенията за съответствие със заложените критериите, оценка на имотите и класиране. След този срок ще бъде направено предложение за закупуване към собствениците и те ще имат 3 месеца за изповядване на сделките, така че в средата на годината се очаква цялостното приключване на кампанията.

При проведената през 2016 година, съгласно обявената тогава процедура бяха финализирани сделки за закупуване на 126 имота с обща площ 1029 дка на обща стойност близо 600 хиляди лева. За настоящата кампания е заделен почти двойно по-висок ресурс от 1 000 000 лева.

Виж също...

Loading...