Гостилницата в Трън става център за административно обслужване на жителите на общината

Община Трън ще обособи център за административно обслужване. Той ще се помещава в общински имот, който е разположен на първия етаж в административната сградата на Общината, предаде репортер на Zapadno.com.

В капиталовите разходи в проекта за бюджет на Община Трън за 2020 година са заложени 50 000 лева за ремонт и преустройство на бившата гостилница “Руй” в общински административен център. Това се случва след като няколко пъти гостилницата беше обявявана за отдаване под наем чрез търг. Поради липса на кандидати частта от сградата на общинската администрация така не си намери наемател.

“По принцип миналата година обява се прави няколко пъти. Имаше си оценка от оценител и така нататък – цялата процедура беше направена, но нямаше нито един кандидат. И поради тази причина в тази година е извадено от Програмата за управление на общинската собственост. По тази причина и поради това, че не можем да въведем достъпна среда за горните етажи на общинска администрация. Цялата административна дейност ще се направи достъпна за гражданите като ще се влиза от входа на заведението.”, поясни директорът на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика“ в Община Трън Евгения Такова.

Цялата деловодна част, ГРАО, “Местни данъци и такси”, “Бюро по труда” и други дейности ще бъдат на разположение в новия общински административен център. В момента до входа на Община Трън е разположена службата за гражданска регистрация и административно обслужване и деловодство, до която има достъпна среда. “Има опция, ако някое лице не може да се качи до горните етажи, служителят да бъде извикан долу, за да го обслужи. Предоставяме също помещение и за ползване на “Бюро по труда” със същите услуги и съответно на “Социални грижи” при условие, че лице не може да достигне до техните дейности. При това преустройство достъпната среда ще бъде абсолютно подходяща. Едно прагче на тротоара ще е достатъчно за хора с инвалидни колички.”, поясни Евгения Такова и добави, че част от служителите ще бъдат свалени в общинския административен център.

За 2021 година се предвижда въвеждане на електронни услуги, които Общината да предоставя.

Виж също...

Loading...