Помещения в село Душинци и град Брезник ще се отдават под наем чрез търг с явно наддаване

Община Брезник обяви търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост. Имотите се намират в град Брезник и брезнишкото село Душинци, съобщават от общинската администрация.

Помещението в Брезник се намира в сградата на Ветеринарната лечебница. То е с площ 24 квадратни метра и се отдава под наем за срок от 3 години. Началната тръжна цена за него е 29 лева и 52 стотинки с ДДС.

Другото помещение се намира в сградата на бившето училище в Душинци. Площта му е 23,22 квадратни метра и с начална тръжна цена 5 лева и 96 стотинки с ДДС.

Търгът е с явно наддаване и ще се проведе на 10 февруари от от 10:00 часа в заседателната зала на Община Брезник.

Виж също...

Loading...