За доставката на храни за социалните заведения в Трън ще се отпуснат до 92 000 лева без ДДС

Общинската администрация в Трън обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на общината.

Доставката и покупката на хранителни продукти ще са за три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и детска градина „Ален мак”, както и за проект, който Общината изпълнява. Прогнозната обща стойност на поръчка е 92 000 лева без включен ДДС.

Сред продуктите, които ще трябва да се доставят и купуват са: хляб и хлебни изделия, мелничарски продукти, нишесте, нишестени изделия и тестени изделия; мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци; захар и захарни изделия; риба, животински и растителни масла, яйца, хранителни подправки и сосове. Хранителните продукти за проекта, които ще трябва да се доставят и купуват са адаптирано мляко, месни, зеленчукови и плодови пюрета.

Виж също...

Loading...