План за новата Общо селскостопанска политика ще стартира от средата на 2020 година

Имаме готовност в средата на годината да стартираме изготвянето на Националния стратегически план за новата Общо селскостопанска политика. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на представянето на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за Общо селскостопанска политика 2021-2027. Тя допълни, че това е третият по ред SWOT–анализ, а негов изпълнител е Университетът за национално и световно стопанство, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

„След като приключим по идентификацията на нуждите сме си поставили срок в края на годината първият вариант на стратегическия план да бъде готов и изпратен на Европейската комисия. Такъв ангажимент сме поели и към Комисията.“, уточни министър Танева. Тя припомни, че по първия анализ за състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика се работи по идентификация на нуждите. „В края на месец февруари следва да сме финално готови с него. По втория SWOT анализ околна среда и климат приключваме комуникацията с Министерство на околната среда и водите, след което ще преминем също към идентифициране на нуждите. С днешното събитие слагаме началото на дебата по третия SWOT анализ.“, поясни земеделският министър. По думите й, неговата цел е да подпомогне дефинирането на основните проблеми, потребности и  възможности за развитие на селските райони.

Тя добави, че държавата, в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите, е стъпила върху експертизата и визията на българската наука  за изготвянето на трите анализа. „Университетите, които ги изготвиха,  са дали образование както на управленци, така и на всички специалисти в нашата сфера. Именно това е пътят всички ние като общност да можем да намираме най-добрите и полезни решения.“, категорична бе Десислава Танева.

Министърът на земеделието изказа благодарност към заинтересованата общност за добрата комуникацията с Министерството за намиране на най-добрите решения, които да влязат в Националния стратегически план.

По думите на професор д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на екипа, изготвил SWOT анализа, чрез него се дава снимка за демографското развитие и икономическо развитие на страната и по-конкретно заетостта в селските райони. „С анализа имаме и за цел да изведем силните, слабите страни, възможностите и заплахите по отношение на социалното развитие и инфраструктурата.“, обясни професор Мишев.

Изводите от анализа сочат, че се повишава делът на микро предприятията в сферата на търговията, услугите и преработвателната промишленост. Отчита се нарастване на приходите от дейността на малките предприятия в селските райони и повишаване производителността на труда. Нараства броят на читалищата в страната. Има необходимост от подобряване на пътната инфраструктура в малките населени места.

Виж също...

Loading...