През Брезнишко преминават над 5 пътя със задоволително качество, но и две отсечки в лошо състояние

На територията на община Брезник преминава 1 пътна отсечка с добро качество. Това показва данните от Социално-икономически анализ на развитието на селските райони, публикуван на сайта на Министерството на земеделието и храните, научи Zapadno.com.

Общо 142 общини имат минимум по 1 път преминаващ през общината с добро качество. Сред тях фигурира община Брезник, през която преминава една пътна отсечка с добро качество. Общо 143 общини имат минимум по 1 път преминаващ през общината със задоволително качество. Над 5 броя пътища в Брезнишко са определени със задоволително качество.

Анализът уточнява, че данните за пътищата са обобщени от постъпила информация от Сдружението на общините в България и са актуални за края на 2019 година. От него става ясно още, че 150 общини имат минимум по 1 път преминаващ през общината с незадоволително качество. Над 5 пътни отсечки в община Брезник са с незадоволително качество, а други 2 са с лошо качество.

В останалите статистики за социално-икономическото развитие на селските райони община Брезник излиза на челни по няколко показатели. Например, през 2017 година в сравнение с 2010 година Брезник е сред общините с положителен механичен прираст на населението. Това означава, че заселилите се в Брезник са повече от напусналите общината.

Същевременно естественият прираст на Брезник е отрицателен. Уточнява се, че естественият прираст във всички селски общини е отрицателен и се дължи на това, че делът на починалите е по-висок от дела на родените. Раждаемостта не се е променила, но смъртността е по-висока. Така Брезник се подрежда на пето място по най-нисък естествен прираст със стойност 34,53 промила, като се нарежда в след общините Опан (-35.66 ‰), Бойница (-40.52 ‰), Макреш (-40.76 ‰) и Невестино (-41.24 ‰).

Виж също...

Loading...