Кметът на Брезник забрани разпиляването на питейна вода за поливане, миене на коли и други непитейни нужди

Кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде забранителна заповед във връзка с ограничените водни запаси във водоемите и резервоарите в региона. В заповедта са заложени и глоби, които ще се налагат при неспазването и, съобщиха от общинската администрация в Брезник.

Чрез документа се забранява разпиляването на питейна вода за непитейни нужди като миене на коли, поливане и други. Кметовете и кметските наместници и оправомощените лица трябва да предприемат незабавно разяснителна кампания сред населението относно спешността на тази мярка.

Нарушителите пък ще бъдат предупреждавани писмено, след което при повторно нарушение ще се съставят актове. Актовете ще трябва да се представят в тридневен срок от съставянето им на юрисконсулта на Общината за съставяне на наказателно постановление. В населените места с въведено режимно водоснабдяване ще се пристъпва директно към съставяне на актове за нарушение, става ясно още от заповедта.

При неизпълнение на заповедта на виновните лица ще се налага имуществена санкция или глоба в размер от 50 до 500 лева. Заповедта е в сила от днес, 29 януари.

През последните няколко дни такава заповед издаде и кметът на съседната Община Божурище.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...