През следващата седмица в селата Кошарево, Гърло, Горни Романци и Пенкьовци са възможни прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 3 – 7 февруари.

Община Брезник 

На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./  На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./  На 06.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 07.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Кошарево

На 03.02.2020 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ – Гърло:  Общ.Брезник

На 05.02.2020 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ – Горни Романци

Община Трън 

На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./  На 06.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Пенкьовци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Виж също...

Loading...