Кадастралните карти и регистри на град Трън и 7 трънски села са одобрени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Агенция по геодезия, картография и кадастър одобри кадастралните карти и кадастралните регистри на град Трън и 7 трънски села, научи Zapadno.com.

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри на град Трън и трънските села Студен извор, Горочевци, Мрамор, Лева река, Докьовци, Вукан и Видрар. Съгласно закона одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване. Заповедта от Агенция по геодезия, картография и кадастър е от 20 декември 2019 година и вече е обнародвана в “Държавен вестник”.

Виж също...

Loading...