Ловно-рибарското сдружение в Трънско свиква общо събрание, което ще се проведе в хотел-ресторант “Ерма”

Общо събрание свикват от ловно-рибарско сдружение “Руй” в град Трън, научи Zapadno.com.

Събраните е насрочено за 27 март и ще се проведе от 10 часа в хотел-ресторант “Ерма”. Сред точките, които са включени в дневния ред, са отчети за 2019 година, приемане на програма за работата през настоящата година, утвърждаване на сумата за членски внос за 2021 година и други.

При липса на кворум заседанието ще се проведе в същия ден, на същото място, но от 11 часа.

Виж също...

Loading...