Кметът на Трън прекрати обществената поръчка за поддържане на осветлението в общината

Обществената поръчка за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън е прекратена. Решението за това е обявено на сайта на общинската администрация, а прекратяването е направено от кмета Цветислава Цветкова, научи Zapadno.com.

Процедурата за обществената поръчка, която беше открита през месец януари тази година е прекратена. Причината за това са установени законови нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които тя е обявена, като същите не могат да бъдат санирани. Преди откриването на процедурата, поради технически пропуск обществената поръчка не е подадена в Агенцията за обществени поръчки за осъществяване на контрол, чрез случаен избор по член 232 от Закона за обществени поръчки. При продължаване на действията по възлагане на обществената поръчка в нарушение разпоредбата на член 233 от Закона за обществени поръчки, ще се стигне до провеждане на незаконосъобразна обществена поръчка, става ясно от мотивите на Общината.

264 000 лева без включен ДДС или 316 800 лева с ДДС беше прогнозната стойност на обявената през месец януари обществена поръчка за поддържане на уличното осветление в Трънско. Предметът на поръчката включваше дейности по поддръжка на таблата за улично осветление, захранващата мрежа за улично осветление, стълбовата мрежа, осветителните тела и отстраняване на аварии по съоръженията за улично осветление в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация.

Виж също...

Loading...