Средното рентно плащане за ниви в Брезнишко е 14 лева на декар, а в Трънско сумата е 18 лева за 2019 година

Областна дирекция “Земеделие”-Перник определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в региона. Определението е въз основа на данните, които са били предоставени от Общинските служби по земеделие в област Перник и касае всички вписани в Службата по вписванията и регистрираните в регистъра на ползването договори по землища, научи Zapadno.com.

В края на месец януари тази година Комисия към Областна дирекция “Земеделие”-Перник определи размера на средното годишно рентно плащане в левове за декар за землищата в региона. Размерът е определен по общини и начин на трайно ползване, както и по методика от Министерство на земеделието, храните и горите.

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година за нивите в община Брезник е 14 лева на декар. Средното рентно плащане за 2019 година за ливадите в Брезнишко е 12 лева на декар, а за пасища и мери – средно 10 лева на декар. Средното рентно плащане за трайни насаждения е 13 лева на декар.

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година за нивите в Трънско е 18 лева на декар, а за ливадите в пограничната община – средно 16 лева на декар. Средно 17 лева на декар пък е средното рентно плащане за пасища и мери. За трайните насаждения в община Трън средното рентно плащане е 18 лева на декар.

Виж също...

Loading...