Граждански организации влизат в политиката на страната чрез Съвет за развитие на гражданското общество

На 20 февруари започва регистрацията на неправителствените организации, желаещи да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество, съобщиха от правителствената информационна служба.

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики, подкрепящи развитието на гражданското общество. Той ще се състои от 15 членове – 14 представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател – вицепремиерът Томислав Дончев.

Съветът ще координира изпълнението на националната стратегия за развитие на гражданското общество, ще предлага на правителството план за реализацията на целите й, ще събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства, ще дава становища по всички проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на гражданските организации.

Администрацията на Министерския съвет инициира създаването на работна група от представители на неправителствени организации и мрежи за изработването на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Формирани бяха изборна комисия и секретариат на Съвета.

С цел оптимална публичност, прозрачност и обективност на избора бе разработена уеб базирана електронна платформа за национално гласуване, поддържана от Министерския съвет.

Срокът за регистрация на гражданските организации за участие в избора на Съвета за развитие на гражданското общество и за заявяване на желание за членство в него е 15 работни дни, а процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество чрез гласуване продължава в рамките на 10 работни дни. Поканите за регистрация и за гласуване са официални и се публикуват на портала за обществени консултации – www.strategy.bg.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...