Екоинспектори тръгват на проверки за проводимостта на реките и за нерегламентирани сметища, ще се проверяват и общинските власти за изпълнени предписания

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед, с която нарежда Регионалните инспекции по околната среда и водите да започнат проверки за наличие на нерегламентирани сметища и осигуряване проводимост на реките. До 14 февруари екоинспекциите трябва да издадат предписания до кметовете за предприемане на мерки за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания (сметища), в това число и по реките и прилежащите територии в обхвата на съответната община. До 31 май Регионалните инспекции по околната среда и водите трябва да извършат проверки на място дали общинските власти са изпълнили предписанията. Съгласно заповедта при установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, във възможно най-кратък срок екоинспекциите ще налагат актове, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

Министър Димитров разпореди на Басейновите дирекции към Министерство на околната среда и водите да създадат организация за проверки на състоянието и проводимостта на речните легла. Заповедта важи за  обектите, на които не са извършвани проверки по заповед на кмета и областния управител. В срок до 28 февруари кметовете ще трябва да представят в Басейновите дирекции план-график за планираните през 2020 година. проверки на участъците от реката, чиято проводимост е намалена. Басейновите дирекции ще поискат и от „Напоителни систми“ ЕАД информация за възложените от тях обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите – за планирани дейности по отделните участъци за поддържане на реки, дерета и отводнителни съоръжения.

Проверките за проводимостта на речните корита се извършват всяка година преди снеготопенето. Целта е ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди пролетното пълноводие. Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции трябва да отчетат резултатите от контролната си дейност в Министерство на околната среда и водите. Във връзка с поддръжката на пътищата и жп мрежата и предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху здравето и живота на хората на нерегламентирано изхвърлени отпадъци зам. министърът на околната среда и водите Красимир Живков изпрати писма до ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“. В тях се  настоява да се предприемат действия за почистване на пътищата и жп мрежата от замърсявания и осигуряване на съдове за събиране на  отпадъци на терените и сградите около жп линиите и на пътните съоръжения.

Виж също...

Loading...