Кметът на Трън планира да постигне „Нулева корупция“ в резултат от работата на управленския екип през мандат 2019 – 2023 година

„Нулева корупция“ е един от очакваните резултати след прилагането на Програмата за управление на Община Трън за мандат 2019 – 2023 година. По-ефективна администрация с оптимизирани разходи, както и подобрена и благоустроена жизнена среда също се очакват като резултат от управлението на Общината. Това гласят намеренията в документа, който внесе кметът на Трън Цветислава Цветкова за разглеждане от Общинския съвет на неговото заседание на 6 февруари 2020 година, предаде репортер на Zapadno.

Три месеца след встъпването в длъжност на органите на местната власт Програмата за управление е разписана от кмета и приета от Общинския съвет. На 13 страници се изброяват основни и специфични цели, принципи и мерки за изпълнение. Припомнят се нуждите от качествена инфраструктура, стимулиране на заетостта и ефективно самоуправление. Поставят се задачи от осигуряване на сигурно водоснабдяване, до преодоляване на климатичните промени. След 4 години се очакват резултати като: качествено здравеопазване, развита образователна мрежа, модерни и работещи културни институции, устойчив растеж в икономическото развитие на общината и други.

Сред малкото по-конкретни предстоящи стъпки правят впечатление намеренията в следващите години Общината да съдейства за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на черквите и параклисите в селата и град Трън, в това число и подобряване на прилежащите пространства.

Предстои създаване на трансграничен арт център. Ще се насърчава създаването на транснационални партньорства в областта на туризма, ще продължи участието в туристически форуми на национално и на международно ниво и организиране на тематични кампании в и извън страната за популяризиране на дестинация „Трън”.

Изработен е проект и предстои инсталиране на съоръжение за Wi-Fi свободни зони в центъра на град Трън и селата Филиповци, Туроковци и Зелениград. Мисли се за внедряване на електронни административни услуги и автоматизиране на вътрешния обмен на документи в общинска администрация, както и разработване на електронен архив.

Виж също...

Loading...