Част от сграда на централния площад в Брезник ще придобие статут на публична общинска собственост

Търговски обект, който се намира в сградата на площад “9-ти септември” № 2 в град Брезник, предстои да придобие статут на публична общинска собственост. Това ще се случи след закупуване и придобиване на съсобственост на обекта, предаде репортер на Zapadno.com.

През 2019 година в Община Брезник е постъпило заявление от ГКП “Наркооп”-Брезник за продажба на търговския обект, който се намира на първия етаж в сградата на площад “9-ти септември” № 2. Община Брезник и ГКП “Наркооп”-Брезник са съсобственици на имота, а според закона при продажба първо се предлага на съсобственика.

Преди да бъде гласувано придобиване на този имот стана ясно, че към докладната е входирана и подписка-обръщение от името на около 40 граждани на Брезник против решението. Общинският съветник Мариола Попова се изказа по темата и поясни, че подкрепя действията за придобиване на имота. “Смятам, че това е една знакова сграда за града и тя трябва да остане било в полза на Общинския съвет, Община, други организации в града – в полза на гражданството на Брезник. Но бих искал някаква по-голяма конкретика, тъй като има брожения сред гражданите. Господин Узунов дали може да поеме някакъв ангажимент, макар и твърде рано. Какво ще бъде предприето? Знаеме, че там има наематели.”, каза общинският съветник Мариола Попова.

Кметът на Община Брезник Васил Узунов отговори, че мнението му е този имот да бъде за нуждите на Общинския съвет. “Миналият път изразих собствено мнение за какво според мен трябва да се ползва тази сграда. Трябва да стане сграда на Общинския съвет. Зала, която е прекалено тясна. Администрацията и общинските съветници знаят как се провеждат Комисии. Да се организира и да се разпределят офиси и зали за дейността и работата на Общинския съвет. Относно наемателите – това е следващ етап. Никой не е казвал, че те ще бъдат изгонени, изхвърлени. И аз това, което и вие сте чули, съм го чул – не знам откъде идва. Досега никой от администрацията не е изгонил никого според мен отникъде. Има някакво брожение.”, каза кметът Васил Узунов и добави, че според него това е правилният вариант да го закупи Общината.

Общинският съветник Венета Петрова поясни, че броженията са свързани с въпроса за наемателите. “Съвсем юридически те имат договор за наем. Този договор за наем има срок, но след закупуване на помещенията, срокът вече няма своята сила. Това и юристите го знаят. Така че какво ще стане с наемателите – това е друг въпрос, който не се коментира на този етап. По повод тази докладна-записка на Комисията по нормативна уредба, законност и обществен ред аз гласувах “против”. На сесия на Общинския съвет днес отново ще гласувам “против” поради няколко съображения. Считам първо, че такова закупуване на имот от Община Брезник не е необходимо на този етап и става въпрос за 195 квадратни метра застроена площ на твърде висока цена – 78 500 лева. Да наистина в центъра на града е, но какво породи точно сега закупуването на тази сграда. Да ще кажете: Сега “Наркооп” продава. Те продават, защото имат задължения и трябва да погасят своите задължения. Вероятно затова са и принудени да продават. Поискали са удостоверение от Община Брезник по реда на член 33 от Закона за собствеността. Но този имот не е съсобствен с Община Брезник. Това е самостоятелен обект видно от всички представени документи. Това е моето мнение.”, каза общинският съветник Венета Петрова.

Главният специалист от Община Брезник Бойко Атанасов каза, че съдиите и нотариусите решават дали имота е съсобствен, когато той се продава. “Те изискват това удостоверение и казват, че е съсобственост.”, каза експертът от общинската администрация.

Придобиването на недвижимия имот, който представлява първи етаж и мазе със застроена площ 195 квадратни метра, ще се случи след решение от Общински съвет-Брезник. Решението беше прието с 9 гласа “за” и 3 “против”. За придобиването на имота е изготвена и оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 78 500 лева. След закупуването ще бъде определен статут на имота като публична общинска собственост.

Виж също...

Loading...