5 деца в Брезнишко са били върнати да се обучават в детската градина след проверки от екипи на институциите

За около 30 деца и ученици в община Брезник са били изпратени предупредителни писма. Това стана ясно от доклад, който заместник-кметът на Община Брезник Мария Добревска представи на заседание на Областния координационен щаб по механизъм за включване и задържане на деца и ученици в образователната система, предаде репортер на Zapadno.com.

Два екипа за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст работят на територията на община Брезник. Единият екип работи за обхващане на ученици и деца за средно училище “Васил Левски” и детска градина “Брезица”. Другият екип работи за обхващане на ученици за основно училище “Христо Смирненски” в село Ноевци. “Ежемесечно получаваме информация от директорите на училищата и детската градина за посещаемостта на децата и за броя на неизвинените отсъствия в училище и детската градина за ученици и деца с 5 и над 5 неизвинени отсъствия. Съответно се изпращат писма на родителите. При повторно нарушаване на Закона и на Механизма ще налагаме административни санкции по член 347 от закона. В сроковете оказани в Механизма изпращаме информация до областния управител за наказанията, наложени по Закона за училищно и предучилищно образование.”, поясни заместник-кметът Мария Добревска. До момента в община Брезник няма наложени санкции за настоящата учебна година.

От началото на учебната 2019/2020 година са извършени обходи на 36 адреса на деца и ученици в Брезнишко. При обходите е установено, че голяма част от децата и учениците не живеят в България, а са в чужбина. “Част от тях не са на настоящите адреси, посочени в протоколите. Има случаи, в които се премества цялото семейство, регистрират се родителите по друг настоящ адрес, но детето остава на настоящ адрес в община Брезник и съответно то се търси като необхванато. Това сме го установили и сме дали информация. Резултатът от тези обходи е 5 върнати деца в детската градина, от които 3 са във филиала в село Ноевци, а 2 са в детска градина “Брезица”. Децата са 5-годишни.”, отбеляза още заместник-кметът на Община Брезник Мария Добревска и благодари за доброто сътрудничество на администрацията с различните институции, с които се работи по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Виж също...

Loading...