Над 340 ученици в област Перник са в риск от отпадане от образователната система, а други 451 са зад граница

За учебната 2019/2020 година в област Перник са формирани 27 екипа за обхват и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В тези екипи работят служители от различни институции, предаде репортер на Zapadno.com.

Екипите посещават домовете на деца и ученици, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане. Проведени са разговори с родители, настойници или лица, които полагат грижа за децата и учениците с цел да бъдат записани в детска градина или училище, както и преодоляване на риска от отпадане. На компетентните институции се предлага да предприемат допълнителни мерки.

Учениците в риск от отпадане в региона са 342-ма. Общо 305 са 5, 6 и 7-годишните деца, които е трябвало през учебната 2019/2020 година да постъпят в подготвителна група или в първи клас, но не са записани в детска градина или училище. Отпадналите деца и ученици за настоящата учебна година са 16. Учениците със статус “в чужбина” са 451. Един от основните проблеми, с които се сблъскват екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е задържане на изложените в риск от отпадане. Тези данни представиха от Регионално управление на образованието-Перник по време на заседание на Областен координационен щаб.

52 деца и ученици са върнати в детските градини и училища в региона след като екипи са посетили 181 адреса по един или няколко пъти. Това показат данните от началото на учебната 2019/2020 година. Полицията е съдействала за проверяване на статуса на 756 деца, за които е обявено, че са в чужбина. От проверката се е оказало, че 71 деца са в чужбина. Други 7 са със специални образователни потребности, за които се търси начин за адаптирането им в образователната система. 51 деца пък не живеят на посочените адреси.

Област Перник е на първо място в страната по обхват на учениците. Коефициентът на необхванатите е 3,26.

Виж също...

Loading...