За новообразувани имоти в бившето ТКЗС на село Бегуновци е приет план от Областна дирекция “Земеделие”-Перник

Приет е план на новообразуваните имоти в землището на брезнишкото село Бегуновци, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Планът е за част от стопанския двор на заличеното ТКЗС в селото. Документът е приет от Комисия към Областна дирекция “Земеделие” и е от 13 февруари.

Възражения по приетия план се подават в 14-дневен срок от съобщението в Областна дирекция „Земеделие”-Перник.

Виж също...

Loading...