За обществени възпитатели в Трън са определени учители, педагог и възпитател от училището и детската градина

Кметът на Община Трън Цветислава Цветкова определи лицата, които са обществените възпитатели за 2020 година, става ясно от заповед.

За обществени възпитатели към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са определени шест човека. Трима от тях са учители в средно училище “Гео Милев”, двама също работят в учебното заведение, но заемат длъжностите “млади възпитател” и “младши педагог”. Шестият обществен възпитател е учител в детска градина “Ален мак”.

Виж също...

Loading...