Пътят до храм-кладенеца „Пусто Гърло“ се доближава с още една стъпка към финала на изграждането и улесняване на достъпа

Учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж в лицето на Югозападното държавно предприятие е планирано в дневния ред на Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.

На заседанието на 20 февруари Общинският съвет ще разгледа докладна от кмета Васил Узунов, с която предлага да се разреши право на строеж в полза на държавата в лицето на Югозападното държавно предприятие-Благоевград. Строежът се отнася за новообразуван имот, общинска собственост, в землището на село Гърло. Имотът е върху земеделска земя с начин на трайно ползване за селскостопански, горски и ведомствен път.

Целта е да се допълни трасето на пътя до кладенеца „Пусто Гърло“. В тази връзка през миналата година Общинският съвет гласува учредяването на право на строеж върху други шест имота. С тези решения Югозападното държавно предприятие-Благоевград ще може да продължи работата по новоизграждащия се пътен достъп до местната туристическа забележителност.

Пътят се изгражда чрез сътрудничеството на Община Брезник и „Държавно горско стопанство-Брезник“. Община Брезник завърши строежа на пътя в своята част и остана довършването от страна на Югозападното държавно предприятие чрез неговото териториално поделение “Държавно горско стопанство-Брезник”.

Прочетете още по темата в публикацията: “Държавно горско стопанство-Брезник” ще изгражда част от пътя към Античния комплекс край Гърло след провеждане на процедури.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...