Приходите на Трън от туризъм ще зависят от регистрираните места за настаняване в Единната система за туристическа информация

Тече обществено обсъждане на предложени изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън. На сайта на местната администрация е публикуван текстът на промените заедно с мотивите за тях и покана за участие на гражданите и всички заинтересовани страни, предаде репортер на Zapadno.com.

Мотиви за актуализирането на общинската наредба са настъпилите в края на миналата година промени в Закона за местните данъци и такси и протест на Окръжна прокуратура-Перник.
Едно от измененията е свързано с придобиването на превозно средство по наследство. Ако получите такова наследство се подава декларация в Общината. В случай че декларацията не е подадена в срок, гражданите ще са улеснени, защото общински служител ще образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в Общината и в регистъра на населението.

Настъпили са промени и за упражняването на хотелиерска дейност и облагането на тази дейност с данък. Размерът на данъка за календарния месец ще се определя от служител на общинската администрация като броят на предоставените нощувки се умножава по размера на данъка. Но броят на нощувките ще става известен на Общината чрез Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма. В тази система вече ще влизат и всички физически лица, които приемат туристи в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости, които до момента не са категоризирани и предлагащите туристически услуги чрез електронна платформа.

Това означава, че ако някой дава под наем стая за гости и не е категоризиран, но обявява стаята в интернет, вече ще трябва да е регистриран в Единната система за туристическа информация. От тази регистрация ще зависи колко нощувки ще бъдат таксувани с туристически данък. Този данък отива в бюджетите на Общините, съответно Общините имат интерес всички, които предлагат туристически услуги да са в системата.

В деня, в който Община Трън стартира общественото обсъждане по измененията в Наредбата, справка на Zapadno.com показа, че в Националния туристически регистър като места за настаняване са регистрирани: хотел „Ерма“, семеен хотел в село Парамун, стая за гости в село Бусинци, стая за гости в село Врабча и две бунгала в село Банкя. След като категоризацията на комплекса в Горочевци беше прекратена, според официалния регистър целият капацитет за настаняване на туристи в община Трън е 78 места. От тях 56 места са в хотела в центъра на град Трън.

От регистъра отсъстват двете хижи, които са собственост на Община Трън и са отдадени за дългосрочно стопанисване на предприемачи. Отсъстват и други 5 места за настаняване, които се предлагат в най-известната платформа за онлайн резервации. От реклами във Фейсбук знаем също за други места за настаняване, които на този етап не са вписани в Националния регистър.

Виж също...

Loading...