Национална селска мрежа ще спомогне на фермерите да представят свои предложения и мнения към администрацията

Национална селска мрежа ще играе ролята на мост между администрацията и всички заинтересовани страни в политиката за развитие на селските райони. Това поясни за читателите на Zapadno.com ключовият експерт към звеното за управление на Национална селска мрежа Таня Георгиева.

Националната селска мрежа се създава като инструмент по регламента за развитие на селските райони във всяка една държава-членка на Европейския съюз. Чрез тази мрежа заинтересованите страни ще могат да имат платформа и инструмент, с който да предоставят своите предложения, препоръки, коментари и мнения. Те пък ще бъдат отчитани от управляващия орган. “Това ни е основната роля като звено за тази мрежа – да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни. Фермерите са само една част от всички заинтересовани страни в политиката за развитие на селските райони. Там подпомагането и инструментите са свързани с Местните инициативни групи, с Общините, така че палитрата от заинтересовани страни от тази политика е доста по-богата. Именно звеното за управление Национална селска мрежа е този медиатор, който ги ангажира и мотивира да се включат в подобряването и прилагането на тази политика в страната.”, поясни Таня Георгиева.

Виж също...

Loading...