Земеделските стопани в област Перник са получили над 1 милион и 700 хиляди лева държавни помощи за миналата година

За 5-годишен период земеделските стопани в област Перник са получили общо 4 102 299 лева държавни помощи. Това стана ясно от данни на дирекция “Държавни помощи и регулации” към Министерство на земеделието, храните и горите по време на информационна среща.

Отчетените данни обхващат периода 2014 – 2019 година. Държавните помощи за стопаните в региона през изминалата година са били най-много в 5-годишния период – 1 788 496 лева. За сравнение през 2018 година държавните помощи са били 327 128 лева, през 2017 година – 374 149, през 2016 година – 374 149 лев, през 2015 година – 591 043 лева и през 2014 година – 508 500 лева.

Допълнително земеделските стопани са получили подпомагане по реда на член 189б от Закон за корпоративното подоходно облагане (преотстъпване на корпоративен данък), като годишно подкрепата възлиза на около 40 милиона лева. Държавна помощ за намалена акцизна ставка в размер на 84 милиона лева за всяка година от прилагането й, както и държавно подпомагане за животновъдния сектор по Държавната профилактична програма с бюджет от около 20 милиона лева всяка година, също са сред допълнителните финансови средства, които земеделците в област Перник са получили.

В подкрепа на земеделските стопани през 2020 година се прилагат 5 нови схеми за държавни помощи, 4 от които са с инвестиционна насоченост. Утвърденият общ ресурс за настоящата година за държавните помощи, които се администрират от Държавен фонд “Земеделие” е 155 640 000 лева, поясниха от дирекция “Държавни помощи и регулации”.

Виж също...

Loading...