Работодатели и безработни в Брезнишко и Трънско могат да се възползват от финансови средства за стимулиране на заетостта

Работодателите от общините Брезник, Трън, Перник, Радомир, Земен и Ковачевци могат да се възползват от финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчаване на мерки за заетост и обучение, съобщиха от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Средствата за безработни младежи до 29-годишна възраст, включително за първа работа по специалността са 6 033 лева. За безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия са 5 766 лева. Други 7 587 лева пък са предвидените за безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. За безработни над 55-годишна възраст са заделени 3 703 лева. За продължително безработни лица пък са осигурени 9 523 лева. Сумата за безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години е в размер на 8 318 лева. Най-много са средствата за безработни лица с трайни увреждания – 10 950 лева. За ползване на тези преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от днешна дата.

Безработните лица в област Перник могат да се възползват от финансови средства, които са предвидени за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството, по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. За ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор средствата са 663 лева, като за представяне пред работодател еднократно се предоставят до 122 лева. За наемане на работа в населено място, което е на повече от 50 километра от населеното място по настоящ адрес средствата са 1 230 лева, а до 200 лева за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище и такси за ползване на интернет.

1 000 лева пък са предвидените за предоставяне на кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност на лицата, които са получили еднократна парична сума. До 4 000 лева пък се предоставят на безработни лица, които са с одобрен бизнес проект, които не са ползвали права по член 47, алинея 1 и член 49, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта през предходните 3 години. За предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице, по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността финансовият ресурс е 655 лева.

Работодатели могат да се възползват от финансови средства за организирането на обучения. Повече информация може да се получи във филиалите на “Бюро по труда” в Брезник, Трън и дирекцията в Перник.

Виж също...

Loading...