За съдебни заседатели в Районен съд-Брезник напират над 30 кандидати

Общо 31 са кандидатите, които желаят да бъдат съдебни заседатели при Районен съд-Брезник, съобщи председателят на Общинския съвет Иван Тинков.

Поради наличието на голям обем от лични данни, съдържащи се в подадените документи от кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Брезник, въпреки изискването на член 78, алинея 5, пр.1. от Закона за съдебната власт, същите няма да бъдат публикувани на интернет-страницата на Община Брезник, поясни председателят на Общинския съвет. Въпреки това при проявен интерес документите могат да бъдат разглеждани, при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, в канцеларията на Общински съвет- Брезник.

Виж също...

Loading...