Около 6 000 фирми са объркали справките за доходи, които са внесени през 2019 година

Заради допуснати неточности, близо 6 000 предприятия и самоосигуряващи се лица ще трябва да изпратят отново справките за доходи, изплатени през 2019 година, съобщават от Националната агенция за приходите. Те са получили персонално писмо, с което Националната агенция за приходите ги уведомява за объркването, както и указания за проверка на данните и отстраняване на допуснатите неточности.

Работодателите имат 3 дни, за да коригират и подадат справките си отново, без да им бъдат наложени санкции. Крайният срок за подаване на данните в Националната агенция за приходите изтича в полунощ на 28 февруари, напомнят още от ведомството.

До момента в приходната агенция са постъпили общо 367 336 справки за изплатени доходи. От тях 139 507 са обявили изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, посочени в член 73, алинея 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 227 829 са справките, подадени от работодатели по член 73, алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за изплатените през 2019 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на Националната агенция за приходите 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

Виж също...

Loading...